Søknadsfelt

Perfekt produksjon i henhold til dine applikasjonsbehov

Bica gir deg alltid et vell av maskinprodukter, hovedsakelig brukt i støpeforming, maskinvare bearbeiding, metallbearbeiding eller plastprodukter, som alle kan skreddersys etter dine behov og bearbeidede materialer i forskjellige former. Enten det er spesiell produktbehandling eller konvensjonelle produkter, er vi din partner for bærekraftig suksess.

mold gjør: Bica gir deg alltid gode maskiner som er egnet for moldproduksjon, som er mye brukt i moldproduksjon

maskinvare prosessering: Bica gir deg alltid maskiner av høy kvalitet som passer for maskinvarebehandling, som er mye brukt i maskinvareindustrien

metallbearbeiding: Bica gir deg alltid maskiner av høy kvalitet som er egnet for metallbearbeiding, som er mye brukt i metallforedlingsindustrien

plastprodukter: Bica gir deg alltid høykvalitets maskiner for bearbeiding og produksjon av plast av høy kvalitet, som er mye brukt i plastindustrien